Dětská jóga

Hlavním úkolem jógy pro děti je zlepšení zdraví a rozvíjení v dítěti pozorného a uctivého postoji ke svému tělu.

My doporučujeme začínat praxi jógy pro děti od 7 let. Praxe jógy v této lekci se koná živým, hravým způsobem, který řídí přirozenou činnost dítěte, podporuje zdraví, sleduje zdravý životní styl a vytváří pozitivní postoj ke světu kolem nás. Obecným principem programu „dětská jóga“ je dynamika a rozmanitost: ásany (fyzické statické pozice), hry v přírodě, tréninkové hry pro komunikační dovednosti a pozornost, cvičení se zajímavými příběhy a kartami pro rozvoj představivosti, dechová cvičení a na konci hodiny – relaxace.

Jóga pro děti pomůže:

• Seznámit se s možnostmi svého těla;
• Rozvíjet smysluplný postoj ke svému zdraví;
• Rozvíjet sílu, flexibilitu, vytrvalost;
• Zlepšit držení těla, které začíná se od nastavení chodidel;
• Zvýšit odolnost vůči různým onemocněním a posílit imunitu;
• Rozvíjet schopnost se soustředit a koordinovat pohyby;
• Posílit vestibulární aparát.